ROV MOTS OFFICIAL CUP 2020 PRESENTED BY SAT​

เปลี่ยนเด็กติดเกมสู่อาชีพสร้างรายได้ เปิดรับสมัครการแข่งขันครั้งใหม่ RoV MOTS Official Cup 2020 Presented by SAT

ROV MOTS OFFICIAL CUP 2020 PRESENTED BY SAT

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การีนา”) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมมือถือออนไลน์ชื่อ Arena of Valor (“AoV” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “RoV”) ภายใต้ชื่อ “ RoV MOTS OFFICIAL CUP 2020 PRESENTED BY SAT ”

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

  1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรายการระดับนานาชาติ  พร้อมทั้งเงินรางวัล 500,000 บาท 

  2. รางวัลรองชนะเลิศ รายละเอียดตามด้านล่างนี้

  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1  จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรายการระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเงินรางวัล 200,000 บาท 

  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2  จะได้รับ เงินรางวัล 100,000 บาท 

  • รองชนะเลิศอันดับที่ 3  จะได้รับ เงินรางวัล 70,000 บาท

  • อันดับที่ 5 – 8 จะได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท (ต่ออันดับ)

    3. Final MVP จะได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท

ตารางการแข่งขันรายการ RoV MOTS OFFICIAL CUP 2020 PRESENTED BY SAT แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

การแข่งขันในรอบออนไลน์ (ตามจำนวนทีมที่สมัครเข้ามา)

 

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 1 : วันที่ 31 กรกฏาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 2 : วันที่   1 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 3 : วันที่   2 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 4 : วันที่   3 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 5 : วันที่   4 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 6 : วันที่   5 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ ครั้งที่ 8 : วันที่ 7 สิงหาคม 2563

 คัดเลือกรอบออนไลน์ 16 ทีม : วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คัดเลือกรอบออนไลน์ 16 ทีม : วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (สำหรับคู่แข่งขันที่ทางทีมงานติดต่อเพื่อถ่ายทอดสดเท่านั้น)

คัดเลือกรอบออนไลน์ 8 ทีม : วันที่  13 สิงหาคม 2563 (ถ่ายทอดสดทุกคู่) คัดเลือกรอบออนไลน์ 8 ทีม : วันที่  14 สิงหาคม 2563 (ถ่ายทอดสดทุกคู่)

คัดเลือกรอบออนไลน์ 4 ทีมสุดท้าย คู่แรก: วันที่  17 สิงหาคม 2563

คัดเลือกรอบออนไลน์ 4 ทีมสุดท้าย คู่สอง : วันที่  18 สิงหาคม 2563
คัดเลือกรอบออนไลน์ รอบรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : วันที่  19 สิงหาคม 2563

การแข่งขันในรอบออฟไลน์ (การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)

 

 

รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 27 สิงหาคม 2563

โดยจะจัดขึ้น ณ สตูดิโอ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กติกาการรับสมัครและระยะเวลาในการเปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถโหลดไฟล์หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากผู้แทนโดยชอบธรรมจาก ลิงค์นี้ http://shorturl.at/mrzJL

2. เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 23.59 น.

3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องรวบรวมสมาชิกเป็นจำนวน 5 คน และสามารถมีตัวสำรองได้ 1 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ 2 คนต่อ 1 ทีม

4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18 ตัว สำหรับการเข้าแข่งขันใน “Tournament Mode”

5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน

6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมที่เข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที

8. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวน

สิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

9. ทีมงานจะประกาศสายการแข่งขันในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook เพจ Garena RoV Thailand ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดการแข่งขัน การีนาจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook เพจ Garena RoV Thailand

10. ในกรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันทีมใดมีสปอนเซอร์ (Sponsor) ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลของสปอนเซอร์ดังกล่าวในขั้นตอนการสมัครให้แก่การีนาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสปอนเซอร์ดังกล่าวจะต้องไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการขัดต่อธุรกิจของการีนาและให้รวมถึงธุรกิจของบริษัทในเครือของการีนา รวมถึงต้องไม่เป็นธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับสินค้าบริการที่ไม่เหมาะสม เช่น ยาเสพติด สินค้าที่ผิดกฎหมาย สื่อลามก อนาจาร และอื่นใดอันเป็นการผิดกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น

11. ห้ามมิให้เพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากการลงทะเบียนรับสมัครเสร็จสิ้น

12. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ภายใต้บริษัท Garena Online (Thailand) Co.,Ltd. เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้

13. ห้ามมิให้ผู้เล่นที่มีรายชื่อในการแข่งขันในรายการ RoV Pro League 2020 ในซีซั่นถัดไป ลงแข่งขันในรายการ RoV MOTS OFFICIAL CUP 2020 PRESENTED BY SAT

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ https://esports.rov.in.th/